EBA (European Banking Authority)

Sdílejte:

DALŠÍ ROČNÍK NEZÁVISLÉ MLM AKADEMIE

PDF: Kde brát lidi do MLM, aby Vám nedošly kontakty!
 


MLM plávovač je ve FB Skupině MLM Poradna!
 PDF: Jak správně telefonovat v MLM! Stahujte.
 


 

EBA: Evropská bankovní autorita, autoritativní orgán regulace finančního trhu

Evropská bankovní autorita (EBA) je významným hráčem ve světě finanční regulace a dohledu. Její úkolem je zajišťovat efektivní a bezpečný evropský bankovní systém, který je základem stabilní a transparentní tržní ekonomiky v rámci Evropské unie (EU). Proto je EBA často chápána spíše jako regulátor než typická multi-level firma.

Historie EBA

EBA byla založena v roce 2011 jako součást evropského systému finančního dohledu, který byl vybudován jako reakce na finanční krizi. Tato instituce se nachází v Londýně, ale po rozhodnutí o Brexitu se v roce 2019 přesunula do Paříže.

Hodnoty a filozofie EBA

EBA staví na hodnotách transparentnosti, důvěryhodnosti a odpovědnosti. Její filozofie je založena na ochraně veřejného zájmu tím, že podporuje stabilitu, integritu a efektivitu bankovního sektoru v EU.

Co dělá EBA?

EBA není typickou firmou, která by vyráběla nebo prodávala produkty. Místo toho se zabývá regulací a dohledem nad bankovním sektorem v EU. To zahrnuje vytváření jednotných pravidel, poskytování technických standardů, vyhodnocování rizik a pravidelné testování bank. Její práce tak přímo řeší problémy týkající se stability a bezpečnosti evropského bankovního systému.

Kultura a komunita EBA

EBA se pyšní kulturou otevřenosti a integrity. Její pracovníci jsou odborníci v oblasti finančních služeb a dohledu, kteří jsou zavázáni k ochraně zájmů občanů EU. EBA také úzce spolupracuje s mnoha dalšími institucemi, včetně národních dohledových orgánů, Evropské centrální banky a Evropského parlamentu.

Působení EBA

EBA působí v celé EU a její pravidla a normy se vztahují na všechny členské státy. Vzhledem k mezinárodní povaze finančních trhů má EBA také významný vliv na mezinárodní úrovni.

Výsledky EBA

Jako regulátor neměří EBA svůj úspěch ve formě tržních podílů nebo prodejních čísel. Místo toho její úspěch spočívá v tom, jak efektivně dokáže zajistit stabilitu a bezpečnost bankovního systému. Například v roce 2014 EBA provedla „stresové testy“ 123 bank z 22 členských států EU, aby posoudila jejich odolnost vůči ekonomickým šokům. Toto je jen jeden z mnoha příkladů, jak EBA pracuje na zajištění stability a důvěryhodnosti bankovního systému v EU.

EBA tak hraje klíčovou roli v evropském finančním systému. Její práce je zásadní pro udržení stability a důvěry v bankovní sektor, což je základem pro prosperující a stabilní ekonomiku v celé EU.

MLM SUMMIT ZDARMA
(už v Neděli od 17 do 23 hod)

Honem, brzy vysíláme! Zbývá:Sdílejte:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *